bệnh án

Kỹ năng khai thác bệnh sử của bệnh nhân

Lúc đầu nghe và sau đó ghi chép vắn tắt những gì anh ấy nói. Khi học làm bệnh sử có thể có một xu hướng hỏi quá nhiều câu hỏi trong 2 phút đầu tiên..  Tập trung vào công

Cách kiểm tra trạng thái tinh thần khi khám bệnh

Tâm trạng là một trạng thái biểu lộ riêng của bệnh nhân và là đánh gíá chủ yếu thông qua việc truyền tải cảm giác trong suốt cuộc kiểm tra, mặc dù việc..  Kiểm tra trạng thái tinh thần cho

Kỹ năng làm bệnh án tốt nhất

Hỏi 1 cách chi tiết, tỉ mỉ các câu hỏi khác có liên quan đến các chẩn đoán phân biệt có thể có functional enquiry (thăm dò chức năng), kiểm tra các cơ..  Họ tên bệnh nhân: Tuổi: Nghề nghiệp:

Kỹ năng trình bày một ca bệnh tốt nhất

Ở một bệnh nhân hoàng đản, hãy nói rõ nếu bệnh nhân chưa từng ở nước ngoài, không có bất cứ tiêm truyền hay sử dụng thuốc gần đây, không tiếp..  Trình bày với các bác sỹ Y học là