bệnh thần kinh di truyền

Nguyên nhân rối loạn lo âu

Chấn thương thời thơ ấu. Những trẻ em đã phải chịu đựng sự lạm dụng hoặc chấn thương, bao gồm cả chứng kiến sự kiện chấn thương, có nguy cơ cao..  Nguyên nhân Như với nhiều điều kiện sức khỏe