bệnh viêm phổi

Bệnh nội khoa – phế quản phế viêm

Các loại vi khuẩn gây nên viêm phổi thường gặp nhất hiện nay là: Phế cầu khuẩn, Hemophillus influenzae, Legionella pneumophila, Mycoplasma..  Định nghĩa Viêm phổi là một bệnh cảnh lâm sàng do thương tổn tổ chức phổi (phế nang,