biến chứng tự tử

Nguyên nhân dẫn đến suy nghĩ tự tử

Có tiền sử gia đình tự tử hoặc bạo lực, bao gồm lạm dụng thể chất hay tình dục. Gần đây, trải qua một sự kiện cuộc sống căng thẳng, như sự mất đi một..  Nguyên nhân Suy nghĩ tự tử