các giai đoạn bệnh rối loạn lưỡng cực

Bệnh lý rối loạn lưỡng cực

Rối loạn lưỡng cực II. Rối loạn lưỡng cực II ít nghiêm trọng hơn so với lưỡng cực I. Có thể có một tâm trạng cao, khó chịu và một số thay đổi trong hoạt..  (Hãy luôn luôn tìm kiếm