chẩn đoán trầm cảm

Nguyên nhân chứng trầm cảm

Trầm cảm là một bệnh nghiêm trọng có thể khủng khiếp về cá nhân và gia đình. Nếu không điều trị trầm cảm có thể dẫn đến cảm xúc, hành vi và vấn đề..  Yếu tố nguy cơ Trầm cảm