chứng sợ đám đông là gì

Chứng rối loạn tâm thần – Sợ đám đông

Chứng sợ đám đông có thể hạn chế nghiêm trọng khả năng để giao tiếp, làm việc, tham dự các sự kiện quan trọng và thậm chí quản lý các chi tiết của cuộc..  Định nghĩa Chứng sợ đám đông