chứng sợ đám đông

Nguyên nhân chứng sợ đám đông

Chứng sợ đám đông thường bắt đầu ở tuổi thiếu niên hoặc 20 tuổi, nhưng trẻ em và người lớn tuổi cũng có thể phát triển chứng sợ đám đông. Phụ nữ..  Nguyên nhân Chứng sợ đám đông thường là

Chứng rối loạn tâm thần – Sợ đám đông

Chứng sợ đám đông có thể hạn chế nghiêm trọng khả năng để giao tiếp, làm việc, tham dự các sự kiện quan trọng và thậm chí quản lý các chi tiết của cuộc..  Định nghĩa Chứng sợ đám đông