dấu hiệu chấn thương tâm lý

Dấu hiệu rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý

Bình thường để có một loạt các cảm xúc và cảm xúc sau khi một sự kiện chấn thương tâm lý. Những cảm giác trải nghiệm có thể bao gồm sợ hãi và lo lắng..  Định nghĩa Rối loạn căng