dấu hiệu viêm tụy

Bệnh nội khoa – viêm tụy cấp

Bình thường niêm mạc ống tụy không cho thấm qua các phân tử > 3000Da, sự gia tăng tính thấm xảy ra khi có acide acetyl salicilic, histamin, Calcium và..  Mở đầu Viêm tụy cấp là một bệnh lý cấp