đo tĩnh mạch cổ

Cách khám hệ tim mạch

Nhịp tim chậm < 50 lần / phút. Nhịp điệu: Đều: Biến thiên bình thường với thì thở: loạn nhịp xoang. Thường xuyên không đều: nhịp đôi, ngoại tâm thu..   Khám tổng quát Ngón tay dùi trống (clubbing of