giải phẩu những xoang cạnh mũi

Atlas giải phẫu những xoang cạnh mũi

Là hốc hơi có hình tháp ba mặt và một đáy, xoang trán xuất hiện trong giai đoạn trẻ em và có mức độ phát triển thay đổi. Thành trước của xoang dày, và..  Những xoang cạnh mũì là những