Henry Gustav Molaison

55 năm kẹt trong thực tại vĩnh hằng

Ca phẫu thuật diễn ra. Bác sĩ Scoville khoan 2 lỗ ở mặt trước họp sọ bệnh nhân. Tiếp đến, một phần não, nửa trước đồi hải mã và hầu hết hạch hạnh..  Henry Gustav Molaison hay còn gọi là