hô hấp

Những phương pháp chẩn đoán xét nghiệm và khảo sát lâm sàng

Trong suy hô hấp mạn, sự bù trừ của thận bằng cách bài tiết H+ và tái hấp thu HC03- dẫn tới HC03- càng tăng cao, nghĩa là duy trì pH bình thường với..  Khí máu động mạch Giới hạn