hoảng loạn

Chứng rối loạn hoảng sợ và khiếp sợ

Một trong những điều tồi tệ nhất về cơn hoảng loạn là sự sợ hãi mãnh liệt sẽ có một cuộc tấn công hoảng loạn. Nếu đã có bốn hoặc nhiều hơn các cuộc..   Định nghĩa Một cuộc tấn