khám gan

Cách khám bụng, gan, lách, thận

Cảm ứng phúc mạc do sự di chuyển của lá tạng phúc mạc bị viêm so với lá thành. Đầu tiên gõ1 cách nhẹ nhàng sau đó gõ mạnh dần. Nếu bệnh nhân..  Nhìn toàn thân Tìm các dấu hiệu