khảo sát lâm sàng

Những phương pháp chẩn đoán hình ảnh và khảo sát lâm sàng

Phương pháp có nhiều ưu điểm: an toàn, phát xạ không gây ion hóa, có thể lặp lại, không đau và cần chuẩn bị bệnh nhân ít hơn.. Cũng có thể khảo sát..   Siêu âm Sóng siêu âm tần

Những phương pháp chẩn đoán xét nghiệm và khảo sát lâm sàng

Trong suy hô hấp mạn, sự bù trừ của thận bằng cách bài tiết H+ và tái hấp thu HC03- dẫn tới HC03- càng tăng cao, nghĩa là duy trì pH bình thường với..  Khí máu động mạch Giới hạn