kiến thức làm bệnh án

Kỹ năng làm bệnh án tốt nhất

Hỏi 1 cách chi tiết, tỉ mỉ các câu hỏi khác có liên quan đến các chẩn đoán phân biệt có thể có functional enquiry (thăm dò chức năng), kiểm tra các cơ..  Họ tên bệnh nhân: Tuổi: Nghề nghiệp: