kỹ năng tiếp xúc bệnh nhân

Những nguyên tắc cơ bản khi tiếp cận với bệnh nhân

Hãy nhớ rằng y học cũng nhiều sự phiền phức giống như bệnh tật. Bất kể bệnh gì, kể cả là ung thư hay nhiễm trùng ở ngực thì sự lo lắng về những gì..  Những mục tiêu tổng quát