lạm dụng rượu

Nguyên nhân chứng nghiện rượu

Rượu gây suy nhược hệ thống thần kinh trung ương. Ở một số người, phản ứng ban đầu có thể được kích thích. Nhưng khi tiếp tục uống, lại trở nên an..  Nguyên nhân Nghiện rượu, phụ thuộc vào rượu