nguy cơ phát triển rối loạn liên tục nổ

Nguyên nhân của rối loạn nổ liên tục

Có một vấn đề sức khỏe tâm thần. Những người bị bệnh tâm thần khác – chẳng hạn như rối loạn tâm trạng hay lo lắng, có thể có nhiều khả năng cũng..  Nguyên nhân Nguyên nhân chính xác của