nguy cơ rối loạn phân ly

Nguyên nhân rối loạn phân ly

Rối loạn phân ly cũng liên quan với những khó khăn đáng kể trong mối quan hệ và tại nơi làm việc. Những người với những điều kiện này thường không..  Nguyên nhân Rối loạn phân ly thường phát triển như