nguy cơ rối loạn tâm lý

Nguyên nhân rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý

Tuy nhiên, nhiều sự kiện khác sau chấn thương cũng có thể dẫn đến rối loạn stress sau chấn thương, trong đó có hỏa hoạn, thiên tai, người khờ dại..   Nguyên nhân Các nhà nghiên cứu vẫn đang cố