nguyên nhân chứng rối loạn cảm xúc theo mùa

Nguyên nhân chứng rối loạn cảm xúc theo mùa (SAD)

Melatonin cấp. Sự thay đổi trong mùa có thể phá vỡ sự cân bằng của melatonin hormone tự nhiên, mà đóng một vai trò trong mô hình giấc ngủ và..  Nguyên nhân Nguyên nhân cụ thể của rối loạn tình