nguyên nhân chứng rối loạn khiếp sợ

Nguyên nhân chứng rối loạn hoảng sợ và khiếp sợ

Nếu không điều trị, cơn hoảng loạn và rối loạn hoảng loạn có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng có ảnh hưởng đến hầu hết mọi lĩnh vực của cuộc sống.. Nguyên nhân Không biết những gì gây ra