phương pháp chẩn đoán xét nghiệm

Những phương pháp chẩn đoán xét nghiệm và khảo sát lâm sàng

Trong suy hô hấp mạn, sự bù trừ của thận bằng cách bài tiết H+ và tái hấp thu HC03- dẫn tới HC03- càng tăng cao, nghĩa là duy trì pH bình thường với..  Khí máu động mạch Giới hạn