rối loạn căng thẳng

Nguyên nhân rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý

Tuy nhiên, nhiều sự kiện khác sau chấn thương cũng có thể dẫn đến rối loạn stress sau chấn thương, trong đó có hỏa hoạn, thiên tai, người khờ dại..   Nguyên nhân Các nhà nghiên cứu vẫn đang cố

Dấu hiệu rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý

Bình thường để có một loạt các cảm xúc và cảm xúc sau khi một sự kiện chấn thương tâm lý. Những cảm giác trải nghiệm có thể bao gồm sợ hãi và lo lắng..  Định nghĩa Rối loạn căng