rối loạn hoảng sợ

Chứng rối loạn hoảng sợ và khiếp sợ

Một trong những điều tồi tệ nhất về cơn hoảng loạn là sự sợ hãi mãnh liệt sẽ có một cuộc tấn công hoảng loạn. Nếu đã có bốn hoặc nhiều hơn các cuộc..   Định nghĩa Một cuộc tấn

Nguyên nhân chứng sợ đám đông

Chứng sợ đám đông thường bắt đầu ở tuổi thiếu niên hoặc 20 tuổi, nhưng trẻ em và người lớn tuổi cũng có thể phát triển chứng sợ đám đông. Phụ nữ..  Nguyên nhân Chứng sợ đám đông thường là