rối loạn phân ly

Nguyên nhân rối loạn phân ly

Rối loạn phân ly cũng liên quan với những khó khăn đáng kể trong mối quan hệ và tại nơi làm việc. Những người với những điều kiện này thường không..  Nguyên nhân Rối loạn phân ly thường phát triển như

Rối loạn phân ly là gì?

Rối loạn phân ly mất trí nhớ. Các triệu chứng chính của tình trạng này là mất trí nhớ nặng hơn so với bình thường, hay quên và không thể giải thích bởi..  Định nghĩa Một người có rối loạn