siêu âm bụng

Những phương pháp chẩn đoán hình ảnh và khảo sát lâm sàng

Phương pháp có nhiều ưu điểm: an toàn, phát xạ không gây ion hóa, có thể lặp lại, không đau và cần chuẩn bị bệnh nhân ít hơn.. Cũng có thể khảo sát..   Siêu âm Sóng siêu âm tần