thoát vị đĩa đệm

Mổ thành công nội soi thoát vị đĩa đệm cột sống cổ

Trước đó, bệnh viện Việt Đức đã thực hiện mổ nội soi điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng cho hàng nghìn bệnh nhân nhưng nay điều trị thoát vị đĩa..  Nối tiếp những thành công trong