trầm cảm ở trẻ em

Chứng trầm cảm và dấu hiệu nhận biết

Đối với một số người, các triệu chứng trầm cảm rất nặng, rõ ràng. Những người khác nói chung cảm thấy đau khổ hay hạnh phúc mà không thực sự.. Định nghĩa Trầm cảm là một bệnh lý y tế