Triệu chứng nhận biết gãy xương

Triệu chứng nhận biết gãy xương

Chấn thương với một tác nhân mạnh, trực tiếp vào chi, gây nên một tổn thương nặng: xương gãy phức tạp, phần mềm dập nát, đứt mạch máu và..  Định nghĩa Gãy xương là sự gián đoạn về cấu trúc