triệu chứng rối loạn lưỡng cực

Bệnh lý rối loạn lưỡng cực

Rối loạn lưỡng cực II. Rối loạn lưỡng cực II ít nghiêm trọng hơn so với lưỡng cực I. Có thể có một tâm trạng cao, khó chịu và một số thay đổi trong hoạt..  (Hãy luôn luôn tìm kiếm

Dấu hiệu và triệu chứng của rối loạn lưỡng cực

Nhiều người bị rối loạn lưỡng cực không được chữa trị mà họ cần. Mặc dù có những tâm trạng thái cực, những người có rối loạn lưỡng cực thường không..  Dấu hiệu và triệu chứng của rối loạn lưỡng