tự tự

Nguyên nhân nghiện ma túy

Lo âu, trầm cảm và cô đơn. Sử dụng các loại thuốc có thể trở thành một cách để đối phó với những cảm xúc tâm lý đau đớn.. Nguyên nhân Giống như nhiều rối loạn tâm lý, nghiện ma

Nguyên nhân xảy ra rối loạn nhân cách ranh giới

Nhân cách được định hình bởi cả hai xu hướng di truyền và yếu tố môi trường, hoặc trải nghiệm trong thời thơ ấu. Một số yếu tố liên quan đến phát..  Nguyên nhân Cũng như các rối loạn tâm

Nguyên nhân dẫn đến suy nghĩ tự tử

Có tiền sử gia đình tự tử hoặc bạo lực, bao gồm lạm dụng thể chất hay tình dục. Gần đây, trải qua một sự kiện cuộc sống căng thẳng, như sự mất đi một..  Nguyên nhân Suy nghĩ tự tử