xét nghiệm rối loạn nổ liên tục

Nguyên nhân của rối loạn nổ liên tục

Có một vấn đề sức khỏe tâm thần. Những người bị bệnh tâm thần khác – chẳng hạn như rối loạn tâm trạng hay lo lắng, có thể có nhiều khả năng cũng..  Nguyên nhân Nguyên nhân chính xác của