yếu tối nguy cơ bệnh thần kinh

Nguyên nhân rối loạn tâm lý xã hội

Phản ứng sợ hãi. Một số nghiên cứu cho thấy rằng một cấu trúc trong não gọi là amygdala có thể đóng một vai trò trong việc kiểm soát các phản ứng sợ..   Nguyên nhân Giống như nhiều điều